Kraftpositioner i Feng shui

Inom Feng shui pratar man om kraftposition. Det anses vara mycket viktigt och är grunden till en harmonisk och trygg inredning. Men vad innebär det konkret? 
Vi människor vill eftersträva att stå eller ligga i kraftposition. Det är något som vi har fått med oss sedan långt tillbaka när vi bodde i grottor. Då behövde vi skydda oss från oinbjudna vilket gjorde att vi ständigt behövde ha uppsikt över dörrar och fönster för att känna oss trygga.
Med kraftposition menar vi:
  • Fri sikt framåt
  • Stöd på båda sidorna
  • En stabil rygg
Kraftposition kan också kallas för armchair position.

Ställ sängen, skrivbordet, soffan och arbetsbänken i kraftposition. Alltså att du har en vägg eller stöd bakom ryggen och fri sikt framåt. Då känner du dig trygg genom att du har uppsikt över rummet och därmed utesluter obehagliga överraskningar. Studier visar att vi blir oroliga om vi inte vet vad som försiggår bakom ryggen. Det behöver inte innebära att vi alltid måste sitta intill en vägg med ryggen utan att vi sitter med ryggen mot en yta där det inte händer saker, inte är tillgängligt utan att vi har uppsikt.
Många gånger lockas vi av att ha skrivbordet precis framför fönstret för att kunna kika ut. Problemet med det kan vara två saker. Dels om dörren är bakom ryggen sitter man direkt i energiflödet vilket kan gör att man inte känner sig tillfreds. Och dels ger det ingen uppsikt mot dörren i rummet vilket ger oro över att inte ha kontroll bakåt. Kanske i stället kan bli bättre att sätta skrivbordet så man kan kika på dörr och fönster från varsin sida. Det ultimata dock hade varit att haft dörren på en sida för då kan man sitta och kika ut vid skrivbordet utan att hamna i det mest kaotiska energiflödet och man har bättre kontroll mot dörren.
Testa själv genom att fundera på hur du brukar sätta dig.Hur ofta sätter du dig med ryggen mot dörren om du har möjlighet att välja plats först? Exempelvis i ett matsalsrum eller konferensrum?
Man kan även prata om kraftposition i trädgården och hur man har huset placerat. 
  • Har huset stöd på båda sidorna med ex hus eller träd? 
  • Är det fri sikt framåt, ex mot vatten eller tom yta/äng? 
  • Har huset stöd bakom ryggen, ex skog, hus eller ett berg?

Detta kanske inte alltid är lätt att välja men du kan påverka det för att skapa mer harmoni och balans. Använd buskar, träd och andra arrangemang för att ge den harmoniska känslan.

Känner du att det är svårt att hitta den rätta känslan hos dig? Återkom till mig så kan jag hjälpa dig via en internetbaserad rådgivning, info@violas.nu

Gillar

Kommentarer